Jaké služby nabízím

Přijímám pouze dospělé klienty od 18 let věku.

V rámci konzultací nabízím bezpečné a diskrétní prostředí pro řešení problémů:

  • ve vztazích (partnerských, rodinných, pracovních)
  • spojených s úzkostí a depresivními stavy
  • spojených s náročnými životními situacemi (rozvod, nemoc či úraz, ztráta blízkého člověka)
  • spojených s pracovním přetížením (syndrom vyhoření, mobbing, problémy se slaďováním osobního a pracovního života)
  • vyplývajících z životních změn v jednotlivých etapách života (vstup do mladé dospělosti, rodičovství, péče o stárnoucí rodiče, ukončení pracovní kariéry)
  • spojených se závislostí na alkoholu (poradenství po rodinné příslušníky, zprostředkování kontaktu na adiktologická pracoviště)

V rámci psychologického vyšetření nabízím:

  • posouzení studijních/profesních předpokladů a kariérové poradenství
  • posouzení symptomů ADHD u dospělých
  • cílenou psychodiagnostiku dle požadavků klienta – vždy po domluvě

Psychologické vyšetření trvá zpravidla 3-4 hodiny. Poté testy vyhodnocuji a sepisuji výslednou zprávu. Klient si zprávu přebírá buď osobně, nebo ji po vzájemném odsouhlasení mohu zaslat e-mailem, nezabezpečenou cestou. Osobní převzetí je příležitostí ke sdělení výsledků, jejich interpretaci a zodpovězení otázek, na které si vždy udělám dostatek času. Zpětná vazba k vyšetření tvoří nedílnou součást vyšetření a již není zpoplatněná.

Před vyšetřením na symptomy ADHD u dospělého zasílám klientovi informační e-mail, jehož součástí je několik dotazníků k vyplnění.